Kami mengundang para pustakawan untuk mendaftarkan jurnal ini ke dalam daftar jurnal elektronik terakses perpustakaan anda. Selain itu, keterbukaan akses jurnal ini akan menguntungkan bagi para pembaca dan perpustakaan untuk memperkaya basis datanya (lihat Open Journal Systems).